rólam

2005 óta dolgozom pszichológusként, elsősorban felnőttekkel és párokkal. Életem során sok tanítómesterrel találkoztam, akik segítettek abban, hogy kialakítsam a saját utamat a munkámban, és ez a folyamat még most is tart. A tőlem telhető legnagyobb szakmai és emberi tudásommal igyekszem jelen lenni az üléseken. Beszélgetéseink segítséget nyújthatnak szorongás, önbizalom-problémák, depresszió, krízisek, elakadás, válság, konfliktusok, párkapcsolati nehézségek esetén.Felkereshetnek párok, házaspárok, vagy családok, amikor egymás között nem találják az eszközöket a problémák megoldására, úgy érzik kifogytak az ötletekből.

egyéni konzultáció

A múlt vagy jelen feldolgozatlan helyzetei, vagy a tisztázatlan kapcsolatok zavaróak lehetnek, nehézséget okozhatnak a mindennapjainkban. Már a megfogalmazásuk is könnyít ezeken a terheken.

Mi a cél?

Minden esetben Ön az, akinek megfogalmazza a célját. Mit vár az ülésektől, és mi az a vágyott állapot, ahová el szeretne jutni. A számomra fontos célok a következők:

 • Önmagunk megismerése
 • Reális énkép, helyzetkép, és jövőkép megalkotása.
 • Belső erőforrások életre keltése, az önbizalom és értékesség érzésének növelése.
 • A jelen átélése, átadni magunkat az áramlatoknak.
 • A döntés szabadságának élménye.
 • Önmagunkra találás, önmagunkkal való azonosság érzése, saját legbelsőbb céljaink beteljesítése.
 • Önmagunk szeretete, teljes elfogadása.
 • Felszabadultság, derű, nyugalom.
 • Harmonikus kapcsolat másokkal.

pár és családi konzultáció

 • Ezek a konzultációk rendszerint két pszichológus jelenlétében zajlanak.
 • Az ülések másfél órát vesznek igénybe
 • A célt közösen tűzzük ki, és szóban szerződünk a közös munkát illetően.
 • Az ülések két-három hetente zajlanak.
 • A két ülés között eltelt időre házi feladatokkal bízzuk meg a párt vagy családot, melyeket a következő ülésen megbeszélünk.
 • A találkozások során segítünk a tagoknak, hogy jobban megismerjék és megértsék önmagukat és egymást a nehéz helyzetben.
 • Szükség esetén konfliktuskezelési és kommunikációs gyakorlatokat végzünk, ezzel eszközöket adunk a kezükbe.

Kiknek ajánljuk?

Pároknak, házaspároknak, családoknak, amikor már egymás közt nem találják az eszközöket a nehézségek megoldására, úgy érzik kifogytak az ötletekből. Krízisben lévőknek, válás előtt vagy után, gyermekneveléssel kapcsolatos egyet nem értés esetén.

Ko-terapeuta társam:

Dr. Pintér Judit Nóra: http://pinterjuditnora.com

Közös párkapcsolati blogunk

http://tarsam.blog.hu

módszer

Biztonságos légkör

A beszélgetések során a legfontosabb, hogy őszintén közelebb kerülhessünk az érzéseinkhez. Az ülések nyugodt, biztonságos és elfogadó légkörben zajlanak, mely lehetővé teszi az őszinte önfeltárást. Nem ítélkezek, nem moralizálok. Az érzések mindig jogosak.

Integratív szemlélet

Alapvetően integratív megközelítéssel dolgozom. Néhány alkalom feltáró beszélgetés, megismerkedés után közösen szerződünk a további munka céljáról és megkeressük a cél megvalósításához a leghatékonyabb módszert. Elsősorban emberként vagyok jelen, aki meghallgat és megért. Emellett alkalmazok szimbólumterápiás / hipnoterápiás technikákat, relaxációs technikákat, kognitív eszközöket, NLP-t, művészetterápiás módszereket, és házi feladatokat.

Kíséret

A kliens önmagán segít, én pedig kísérem, támogatom ezen az úton. Ha szükséges, olykor továbblendítem vagy a lényegre irányítom a figyelmét. A kíséret a vezetett imagináció, azaz a belső képalkotás folyamatában szintén megvalósul. Beszélgetéseink során pedig visszatükrözöm, amit fontosnak tartok, felteszem azokat a kérdéseket, melyek segítenek a kliensnek az általa megfogalmazott cél elérésében.

Pszichoedukáció

Sokszor szükséges megosztanom olyan pszichológiai ismereteket, melyek új megvilágításba helyezhetik a történteket. Bár nincs normatív állapot, mégis sok területen, pl.: a válás, a gyász, a gyermeknevelés, a párkapcsolat, a szülőkkel való viszony, stb. rendelkezik a pszichológia olyan tapasztalatokkal, melyek álatlános érvényűek lehetnek, és segítenek megbírkózni a helyzettel.

Relaxáció, imagináció

Leggyakrabban hipnoterápiás / szimbólumterápiás eszközöket alkalmazok: az ellazult állapotban való szimbólumképzés segít feldolgozni és megoldani a lelkünk mélyén megbúvó problémákat, konfliktusokat. Ez által válik feldolgozhatóvá mindaz, amit kora gyermekkorunktól fogva, akár még a beszéd előtti időszakból cipelünk magunkkal.

Tanácsot adni

Sokan szeretnék ha megmondanám mit tegyenek, hogyan döntsenek. Ez ellenkezik a szakmai elveimmel: az igazi vááltozás belülről jön, az igazi döntés a saját meggyőződésbeől táplálkozik.

Varázsütésre megoldani a helyzetet

A pszichológus nem varázsló. Sokszor hosszú munka áll előttünk, hogy eljussunk a vágyott célhoz, és előfordulhat hogy nem lesz könnyű.

Ön helyett dolgozni

Csak azzal tudunk dolgozni, amit Ön rak bele a beszélgetéseinkbe. Ha hátradől és arra vár, hogy a pszichológus "majdcsak kezd valamit velem", akkor nem fogunk előrébb jutni. A pszichológus nem tréner, nem nyelvtanár, nem mutatványos.

kapcsolat

06-30-219 6995 cserny.virag@gmail.com Rendelő: VII. kerület, Akácfa utca